Khớp Xương

Khớp xương là vị trí hai hay nhiều xương kết nối với nhau. Chúng là cấu trúc giúp chuyển động (trừ các xương sọ) và cung cấp sự nâng đỡ cơ học, được phân loại theo cấu trúc và chức năng.

Dựa vào mức độ vận động khớp xương được chia làm ba loại:

  • Khớp bất động: Các khớp này không hoạt động trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của cơ thể; các xương nối với nhau qua tổ chức liên kết, không có khoang khớp, VD: khớp giữa xương đỉnh và xương trán, khớp giữa xương đỉnh và xương thái dương, khớp giữa xương liên hàm với xương hàm trên…
  • Khớp bán động: Là loại khớp trung gian, không có bao khớp và khoang khớp, chỉ hoạt động trong những thời kỳ nhất định của quá trình phát triển và một số hoạt động sống của cơ thể.VD: khớp bán động háng và khớp bán động ngồi chỉ hoạt động khi gia súc đẻ, khớp mu, khớp giữa các thân đốt sống…
  • Khớp động hay còn gọi là khớp hoạt dịch: Là khớp cử động thường xuyên, có ổ khớp chứa chất hoạt dịch làm trơn khớp cho phép khớp hoạt động tự do, khớp này phổ biến ở các chi

Nguồn: vi.wikipedia.org/wiki/Khớp_xương

Back to top button
Close
Close
Call Now Button