Cấu Tạo Thận

Cấu Tạo Thận

Cấu Tạo Thận

Cấu Tạo Thận gồm 17 phần và được gọi tên theo danh sách sau:

1. Tháp thận

2. Động mạch gian thùy

3. Động mạch thận

4. Tĩnh mạch thận

5. Rốn thận

6. Bể thận

7. Niệu quản

8. đài thận bé

9. Vỏ thận

10. Inferior renal capsule

11. Superior renal capsule

12. Tĩnh mạch gian tiểu thùy

13. Nephron

14. Đài thận bé

15. Đài thận lớn

16. Nhú thận

17. cột thận

Back to top button
Close
Close
Call Now Button